Jak nám můžete poslat data k tisku?

využijte online formulář pro přímé uložení Vašich tiskových souborů na náš server.

Jak nachystat podklady k tisku?

Pro tisk pláten používáme výhradně tiskové dokumenty PDF, nebo rastrové TIFF, případně JPEG. Požadavky pro přípravu tiskových dat:

 1. PDF
  • verze PDF 1.3 až PDF 1.6.,ideálně dle standardů PDF/X-3, PDF/X-1a nebo PDF/X-4
  • všechny fonty písma převedené na křivky – pokud si nejste jisti, že Váš software umí fonty do PDF korektně vložit
  • rozměr PDF = čistý formát tiskoviny + 10 mm přesah z každé strany.
  • pokud projekt obsahuje bitmapy, musí být v měřítku 1:1 v rozlišení 300 dpi.
   V případě přípravy tiskových dat pro velkoplošný tisk je optimální rozlišení při tisku do 2 m² 150 – 250 dpi, při větší potiskované ploše 50 – 150 dpi.
  • barevný režim CMYK, bez dalších barevných režimů
 2. TIFF  a JPEG
  • rozměr projektu 1:1
  • rozlišení 300 dpi. V případě přípravy tiskových dat pro velkoplošný tisk je optimální rozlišení při tisku do 2 m² 150 – 250 dpi, při větší potiskované ploše 50 – 150 dpi.
  • barevný režim CMYK, bez dalších barevných režimů
  • sloučený TIFF bez vrstev
  • doporučená komprese LZW nebo ZIP

Nejste si jisti vlastní přípravou tiskových dat?

Naše grafické studio udělá tuto práci za Vás.

Můžeme také Vaše data nejprve zkontrolovat.

Služba je zpoplatněna hodinovou sazbou 600,-/ hod bez DPH.

Upozornění:

Kontrolu dat provádíme pouze po předchozí dohodě se zákazníkem.

Při konverzi barev do CMYK dochází k barevným odchylkám, proto důrazně doporučujeme veškeré podklady dodávat v barevném režimu CMYK.

 

Nekontrolujeme obsah a neneseme zodpovědnost za pravopisné chyby.

Objednavatel stvrzuje, že v dodaných materiálech neváznou práva třetích osob, zejména práva autorská.

 

* Pole označená červenou hvězdičkou je třeba vyplnit.


X