Reklamace

NEZASÍLEJTE ZBOŽÍ ZPĚT DOBÍRKOU! ZÁSILKA BUDE V TOMTO PŘÍPADĚ ODMÍTNUTA.

Pokud se vyskytne s dodaným zbožím, případně s dopravou zboží jakýkoliv problém oznamte nám to prosím nejprve na e-mail: eshop@quick-up.cz, či případně na tel: +420 385 521 781

Bezodkladně se s Vámi spojíme a domluvíme se na dalším postupu při řešení Vašeho problému.

Prodávající odpovídá za všechny skryté vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a které se vyskytnou v záruční době. Délka záruční doby, vztahující se na veškeré námi nabízené zboží, je 2 roky ode dne převzetí věci kupujícím. Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího předložením originálu či kopie vydaného prodejního dokladu. Prodávající neodpovídá za vady, které vzniknou nešetrným zacházením nebo násilným mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího. Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit o jakou se jedná vadu (odstranitelnou či neodstranitelnou). Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran. Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem : Odstraní na své náklady a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 týdnů od převzetí reklamace) zjištěnou vadu. Pokud nebyla věc ještě použita může kupující dle svého uvážení a možností tuto věc vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci. Jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu. Po uplynutí 2 leté záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

Podmínky pro možnost vracení zboží:

  • zboží zakoupené v našem obchodě můžete vrátit do 14 dnů od jeho nákupu
  • zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů
  • zboží ani obal nesmí být poškozen (vyjma běžného porušení obalu způsobeného vyjmutím zabaleného zboží)
  • zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží.

Zboží zasílejte na adresu:
GALILEO Production, s.r.o.
České Vrbné 1916, 370 11 České Budějovice

Zboží posílejte doporučeně (ne na dobírku) a pojištěné, protože neručíme za jeho případnou ztrátu a poškození během přepravy k nám.Odstoupení od smlouvy Plně v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb.

Místem pro uplatnění odstoupení od smlouvy je adresa:
GALILEO Production, s.r.o.
České Vrbné 1916, 370 11 České Budějovice

Po fyzickém obdržení a kontrole zboží je vystaven kupujícímu dobropis. Navrácena je zaplacená kupní cena, náklady na přepravu se nevrací. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladu spojených s vrácením zboží.

Berte prosím na vědomí, že tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

X